۲۹ ۱۳۹۴ / ۰۳

توصیه های وارن بافت دومین مرد ثروتمند جهان

Tags: , , , |

وارن بافت ،دومین مرد ثروتمند جهان ،طــــی یک مصاحبه جذابی که با کانال معروف CNBC داشت ،عقایـد خود را درباره ثروت و لذت فاش کرد. در زیر می توانید توصیه های دلنشین و نکاتی از زندگی او را بخوانید و کمی برای موفقیت و داشتن زندگی سعادتمند ترمزدستی زندگی خود را بکشید: ▪ او اولین سهام خود را در ۱۱ سالگی خرید و هنوز [...]