۲۸ ۱۳۹۴ / ۰۸

صفحه بازاریابی و کسب و کار در اینستاگرام

Tags: , , , , , |

صفحه رسمی هورموند در اینستاگرام (instagram) از آدرس قابل دسترسی می باشد. هورموند در صفحه بازاریابی و توسعه کسب و کار سعی در به اشتراک گذاری اخبار کسب و کار، بازاریابی، فروش، تبلیغات، مارکتینگ، سخنان بزرگان، طنز های مدیریتی، اتفاقات بازار و مسائل روز دارد. برای عضویت و دریافت اطلاع رسانی اینستاگرامی ما کلیک نم [...]