۱۶ ۱۳۹۶ / ۱۰

مزایای برنامه مارکتینگ

Tags: , , |

به گزارش "آژانس کسب و کار هورموند"، هدایت یک برنامه مارکتینگ همیشه موجب بهبود عملکرد نخواهد شد. در اکثر موارد این بدان علت است که یک یا چند مزیت ثبت‌شده وجود دارد. برخی از رایج‌ترین مواردی را که می‌توان جهت طی نمودن مراحلی برای اجتناب از آن‌ها استفاده نمود در زیر شرح می‌دهیم: باور مدیریت ارشد: مدیر ارشد باید [...]