۲۴ ۱۳۹۶ / ۰۹

بایدها و نبایدها جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی

Tags: , , |

نمایشگاه‌های بازرگانی، گردهمایی‌هایی صنعتی هستند که نمایندگان رسانه، تولیدکننده‌ها و مشتریان را در حوزه از پیش تعیین‌شده‌ای برای تفریح، آشنایی، خریدوفروش و معرفی محصولات جدید دورهم جمع می‌کنند. شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی راه بسیار خوبی برای مدیریت ارتباطات مشتری، معرفی محصولات به کسب‌وکار، تدوین و اداره رو [...]