۱۷ ۱۳۹۶ / ۱۰

نقش فروش در مدیریت اعتبار شرکت

Tags: , , |

به گزارش آژانس کسب و کار هورموند، علاوه بر مشکلات بزرگ تجاری در سال‌های اولیه قرن بیست و یکم، مدیریت مسائل پاسخگویی، اخلاقی و اعتماد عمومی برای حفظ شرکت، عملکرد و موفقیت ضروری است. تحقیقات اخیر پیشنهاد می‌کنند که مدیریت اعتبار شرکت در مورد مسئولیت‌پذیری اجتماعی برای خریداران حرفه‌ای نسبت به جنبه‌های دیگر برند [...]