۱۱ ۱۳۹۵ / ۰۶

تبلیغات ریاست جمهوری بیل کلینتون

Tags: , , |

هرچند تاریخ در مورد جایگاه بیل کلینتون در درجه‌بندی رئیس‌جمهورها و بشر قضاوت خواهد کرد، تعداد معدودی بر سر این مسئله در جدال‌اند که وی برای پیروزی بر جورج بوش پدر، در رقابت ریاست جمهوری سال 1992 یک برنامه تبلیغاتی بسیار ماهرانه را در پیش گرفت. مدیر برنامه کلینتون، وی را از برنامه‌های خبری محض سنتی به سمت برنا [...]