۱۹ ۱۳۹۶ / ۱۰

مهر تائید به سرمایه‌گذاری خارجی ناچیز در مناطق آزاد

Tags: , , , , |

طبق اظهارات مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد «در 4 سال اخیر 5.4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد پذیرفته‌شده که حدود 800 میلیون دلار آن محقق شده است»؛ بر این اساس، سالانه به‌طور میانگین 200 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد صورت گرفته که نشان می‌دهد تنها حدود 16 درصد از آمارهای ادعایی پیرامو [...]