02177946669 | 09109200500 info@hormond.com

روابط عمومی فروش را دریابید!

در این پست قصد داریم به یکی از موارد مهم و تخصصی در مدیریت فروش بپردازیم، موضوعی که برای برخی مدیران در دپارتمان فروش، غیرقابل درک و برای مدیران باتجربه، بسیار شیرین و راهگشا خواهد بود. بله! نقش روابط عمومی در دپارتمان فروش؛ اما قبل از هر چیز بهتر است بدانید روابط...
تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک

از شما می‌خواهند که استراتژیک فکر کنید، اما معنی تفکر استراتژیک چیست؟ تفکر استراتژیک چرا مهم است؟ چه کسی باید تفکر استراتژیک داشته باشد؟ چگونه می‌توان تفکر استراتژیک داشت؟ با هورموند همراه شوید تا به سؤالات فوق پاسخ دهیم؛ تفکر استراتژیک چیست؟ تحلیل فرصت‌ها و مشکلات از...
تغییر فرهنگ‌سازمانی

تغییر فرهنگ‌سازمانی

روش خوبی برای شکست خوردن در مقام مدیریت این است که برنامه تغییر فرهنگ را شروع کنید: بعید است که به موفقیت برسد و حتی اگر برسد خیلی وقت می‌گیرد و شاید بر نتایج کسب‌وکار شما تأثیر بگذارد. چنین مقدر شده است که طرح‌های تغییر فرهنگ‌سازمانی قبل از شروع شکست بخورند. ازجمله...
82% مدیران شایستگی مدیریت کارشان را ندارند

82% مدیران شایستگی مدیریت کارشان را ندارند

براساس آخرین تحقیقات موسسه گالوپ 82% اوقات شرکتها کسانی را ارتقا درجه به مقام مدیریتی میدهند که درصدی و یا اصلا استعداد ذاتی برای یک مدیر موفق بودن را ندارند.. ایمی ادکینز در وبلاگش مینویسد: مدیران خوب کم هستند زیرا استعداد مدیر خوب بودن کم است.تحقیقات موسسه گالوپ...
اصول مدیریت کایزن

اصول مدیریت کایزن

كايزن (KAI+ZEN=KAIZEN) تركيبي دوکلمه‌ای از يك مفهوم ژاپني است كه تعريف آن بهبود مستمر و تدريجي است. هر نوع بهبود يا اصلاح به‌شرط آنكه پيوسته و مداوم باشد، ارتقاي بهره‌وری را در سازمان‌ها با بهره‌گیری از مشاركت كاركنان به ارمغان خواهد آورد؛ اصول بیست‌گانه مديريت در...