۲۹ ۱۳۹۵ / ۰۴

مدل بازاریابی سیاسی مدرن

Tags: , , , , , , , , , , , , , |

فیل هریس (Phil Harris) معتقد است تغییراتی که دموکراسی مدرن در توسعه تکنولوژی های مدرن و مشارکت سیاسی شهروندان ایجاد کرده است، اثر قابل‌توجهی بر جنبه‌های علمی و نظری بازاریابی سیاسی داشته و مهم‌تر از آن، این نوسازی موجب تبدیل "درگیری و مشارکت مستقیم در مبارزه انتخاباتی" به "نظارت و تماشای این مبارزات" شده است. [...]

۲۵ ۱۳۹۵ / ۰۴

بازاریابی سیاسی به سبک دیوید رید

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

طبق این مدل بازاریابی سیاسی، رأی‌دهی را به‌عنوان یک فرآیند خرید تلقی می‌شود. دیوید رید اعتقاد دارد با نگریستن به مشکلات از دیدگاه مشتری، می‌توان به یک رویکرد گسترده‌تر بازاریابی و درنتیجه شناخت بهتری از فرآیند تصمیمات رأی‌دهی دست‌یافت. رویکرد چندمرحله‌ای رید به فرآیند تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان، دریچه‌ای به فرآین [...]

۲۹ ۱۳۹۵ / ۰۲

مدل سیوا فراتر از آمیخته بازاریابی

Tags: , , , , , , , , , , , , |

استفاده از آمیخته بازاریابی سنتی 4P’s در برخی کسب و کارها قدری دشوار بوده و نیاز به تغییر و به‌روزرسانی این مدل احساس می‌گردد. در بسیاری از کسب و کار های خدماتی و همچنین بازاریابی در موارد خاص مانند بازاریابی سیاسی ما را با مشکلاتی روبرو می‌کند. بر اساس مدل سیوا SIVA استفاده از مفاهیم قدیمی برای مواردی ازاین‌ [...]