۲۰ ۱۳۹۶ / ۱۰

نقش رسانه های اجتماعی در فروش

Tags: , , , |

بدون توجه به نوع کسب و کارتان باید شبکه تماس‌ها را ایجاد کنید و علیرغم آنکه هنوز هم می توان از روش های قدیمی برای رسیدن به این موضوع استفاده کرد، رسانه های اجتماعی ساده‌ترین و کارآمدترین روش برای رسیدن به خواسته‌ها هستند. فرض کنیم شما نویسنده اید و در حال نگارش کتاب بعدی خود هستید؛ شما می‌توانید به کمک رسانه [...]