۳۰ ۱۳۹۵ / ۱۱

کمپین بنشان به لبش لبخند شیلا +ویدئو

Tags: , , , , , , |

در معرفی کمپین بنشان به لبش لبخند از مردم دعوت‌شده تا با کشیدن یک لبخند روی برگه‌های مخصوص و چسباندن آن روی بورد مخصوص این رستوران‌ها به تأمین هزینه بازی تعدادی از کودکان کار در یک مرکز تفریحی کمک کنند. همیشه کودکان کار را در شهر می‌بینیم و همیشه حسی دوگانه در قبالشان پیدا می‌کنیم. از یک‌سو می‌دانیم کمک کردن [...]