۱۵ ۱۳۹۶ / ۱۰

نقش کاربردی برنامه‌ریزی مارکتینگ سازمان

Tags: , , , , , |

به گزارش آژانس کسب و کار هورموند، شواهد زیادی برای اثبات ارزش برنامه‌ریزی مارکتینگ سازمان به‌عنوان یک تخصص برای کمک به مدیران در دستیابی به اهدافشان وجود دارد، اما می‌بایست بر خصوصیات کاربردی آن نیز متمرکز شویم. در ادامه برخی از عوامل کلیدی برای توجه به برنامه‌ریزی مارکتینگ در سازمان ارائه می‌شود؛ برنامه‌ریزی [...]

۱۰ ۱۳۹۶ / ۰۳

فروش پیش بینانه B2B

Tags: , , , , |

فروش B2B همواره در حال تغییر است و هر کسی که می خواهد در این فضا به موفقیت برسد باید با این تغییرات همگام شود. روند قالب حوزه مارکتینگ B2B، فروش پیش بینانه است. فروش پیش بینانه یعنی کسب و کارها تا زمانی که از تبدیل مشتری راغب به یک مشتری حقیقی اطمینان حاصل نکرده اند به سویش نروند. اتکای فروش B2B بر اعداد و ار [...]