02177946669 | 09109200500 info@hormond.com

پاسخ به سه ملاحظه‌کاری عمومی در فروش

کمابیش افرادی که با آن‌ها کار می‌کنید، ارزش بیان دلیل تجاری معتبر خود را در هر ملاقات فروش مشاهده کرده‌اند؛ اما گاه‌گاهی از طرف افرادی که فکر می‌کنند «شبکه دوستان» یا «حفظ تماس» می‌تواند دلیل مناسبی برای ملاقات با مشتری باشد، با مقاومت‌هایی مواجه می‌شوید. در ذیل نشان...

بررسی نهایی زمان مناسب در ملاقات فروش

بررسی زمان مناسب در ملاقات فروش باید کاری دائمی در چرخه فروش باشد. با بررسی برنامه زمانی در طول فروش در ارتباط با تغییرات اجتناب‌ناپذیر اولویت‌ها یا نیازهای مشتری قرار می‌گیرید. این موضوع از زمانی که فقط تعیین کند در ملاقات فروش در کجا و در چه موقعیتی قرار دارید،...

پیشنهاد رد نشدنی فروش چیست؟

یک پیشنهاد رد نشدنی فروش عبارت است از یک پیشنهاد هویت آفرین در مورد یک محصول یا یک امر خدماتی، یا موسسه‌ای که در آن سود و منفعت مورد انتظار برای این سرمایه‌گذاری به‌قدری روشن و مؤثر به‌طرف مقابل ارائه می‌گردد که آن شخص بلافاصله درمی‌یابد که فقط یک احمق می‌تواند چنین...
دانش حرفه‌ای فروش

دانش حرفه‌ای فروش

شرکت‌های امروزی برای آشنا کردن فروشندگان خود باهنر فروشندگی صدها میلیون دلار خرج می‌کنند. همه‌ساله بیش از میلیون‌ها نسخه کتاب، کاست و نوار ویدئویی درباره‌ی فروش خریداری می‌شوند که عناوین بسیاری از آن‌ها بسیار وسوسه‌انگیز است. یکی از بهترین کتاب‌هایی که در این زمینه به...

5 راهکار برای جلب اعتماد مشتریان توسط فروشندگان

با ایجاد ارتباط بر اساس اعتماد، به 5 نشانه که با حروف اختصاری T.R.U.S.T نشان داده می‌شود، می‌توانید اتکا کنید. در ادامه 5 راهکار برای جلب اعتماد مشتریان توسط فروشندگان بیان شده که اگر مرتب این 5 نشانه را به ارباب‌رجوع منتقل کنید، آن‌ها حرف شما را بیشتر قبول خواهند...