۲۴ ۱۳۹۶ / ۱۰

نقش صدا در برندینگ

Tags: , , , |

به گزارش آژانس کسب و کار هورموند، اگر به‌تازگی با استفاده از چندین صفت، به تعریف صدای برند خود پرداخته‌ باشید احتمالا به نقش صدا در برندینگ پی برده اید، اما اگر این صفت‌ها به‌خوبی نیز انتخاب‌شده باشند، ممکن است برای متمایز نشان دادن برند شما در این دنیای شلوغ برندینگ کافی نباشد. حتی تمام این صفات در کنار هم ن [...]