۱۱ ۱۳۹۵ / ۰۶

تبلیغات ریاست جمهوری بیل کلینتون

Tags: , , |

هرچند تاریخ در مورد جایگاه بیل کلینتون در درجه‌بندی رئیس‌جمهورها و بشر قضاوت خواهد کرد، تعداد معدودی بر سر این مسئله در جدال‌اند که وی برای پیروزی بر جورج بوش پدر، در رقابت ریاست جمهوری سال 1992 یک برنامه تبلیغاتی بسیار ماهرانه را در پیش گرفت. مدیر برنامه کلینتون، وی را از برنامه‌های خبری محض سنتی به سمت برنا [...]

۲۹ ۱۳۹۵ / ۰۴

مدل بازاریابی سیاسی مدرن

Tags: , , , , , , , , , , , , , |

فیل هریس (Phil Harris) معتقد است تغییراتی که دموکراسی مدرن در توسعه تکنولوژی های مدرن و مشارکت سیاسی شهروندان ایجاد کرده است، اثر قابل‌توجهی بر جنبه‌های علمی و نظری بازاریابی سیاسی داشته و مهم‌تر از آن، این نوسازی موجب تبدیل "درگیری و مشارکت مستقیم در مبارزه انتخاباتی" به "نظارت و تماشای این مبارزات" شده است. [...]

۲۵ ۱۳۹۵ / ۰۴

بازاریابی سیاسی به سبک دیوید رید

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

طبق این مدل بازاریابی سیاسی، رأی‌دهی را به‌عنوان یک فرآیند خرید تلقی می‌شود. دیوید رید اعتقاد دارد با نگریستن به مشکلات از دیدگاه مشتری، می‌توان به یک رویکرد گسترده‌تر بازاریابی و درنتیجه شناخت بهتری از فرآیند تصمیمات رأی‌دهی دست‌یافت. رویکرد چندمرحله‌ای رید به فرآیند تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان، دریچه‌ای به فرآین [...]