۵ ۱۳۹۵ / ۰۷

تاثیر تبلیغات سیاسی بر سطح دانش رأی‌دهندگان

Tags: , , , , , |

سنجش دانش اکتسابی رأی‌دهندگان در هنگام مشاهده تبلیغات، به روش‌های بسیار متفاوتی انجام می‌گیرد: با شناسایی نام کاندیدا و پرسش از بینندگانی یک آگهی تبلیغاتی مبنی بر این‌که چه چیزی از آن آگهی یاد گرفته‌اند و تا چه حد به‌صورت تصادفی مشکلات را به یاد می‌آورند. دارل وست به بررسی تبلیغات و محیط خبری در طول انتخابات [...]