۶ ۱۳۹۶ / ۰۸

نقش مدیر فروش در حداکثر بهره از نیروی فروش

Tags: , , , , , , , , , , , |

قبل از اینکه به نقش مدیر فروش در حداکثر بهره از نیروی فروش بپردازیم، بهتر است سه مورد از تعاریف متعددی را که در اختیارداریم خاطرنشان سازیم: مارکتینگ عبارت است از فرآیند مدیریتی که مسئول شناسایی، پیش‌بینی، ایجاد و برآورده کردن نیازهای مشتری به‌طور مفید است. روابط عمومی عبارت است از تلاشی برنامه‌ریزی‌شده و حفظ‌ [...]

۱۳ ۱۳۹۵ / ۰۲

استفاده حداکثری نیروهای فروش از ساعات طلایی

Tags: , , , |

نکات کاربردی جهت استفاده حداکثری نیروهای فروش از ساعات طلایی فروش به شرح ذیل می‌باشد: جلسات فروش را تنها زمانی تشکیل دهید که باید بر سر مسائل مهمی گفتگو نمایید. زمان این جلسات نباید با ساعات طلائی فروش تداخلی داشته باشد. از نیروهای فروش بخواهید در ساعاتی غیر از ساعات طلایی فروش به تهیه گزارش‌های فروش، کنترل س [...]