02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
فروش مؤثر بدون فشار و تحمیل

فروش مؤثر بدون فشار و تحمیل

1.      یاد بگیرید فروش را دوست داشته باشید اگر فروش باعث می‌شود احساس خوبی نداشته باشید شاید به این دلیل است که فروش در انتهای لیست اولویت‌هایتان قرار دارد. بسیاری از افراد از فروش متنفرند و فکر می‌کنند که از خدمات و کالاهای ما سود می‌برند باید خودشان به سراغ ما...

بررسی نهایی زمان مناسب در ملاقات فروش

بررسی زمان مناسب در ملاقات فروش باید کاری دائمی در چرخه فروش باشد. با بررسی برنامه زمانی در طول فروش در ارتباط با تغییرات اجتناب‌ناپذیر اولویت‌ها یا نیازهای مشتری قرار می‌گیرید. این موضوع از زمانی که فقط تعیین کند در ملاقات فروش در کجا و در چه موقعیتی قرار دارید،...
تکنیک فروش کارز

تکنیک فروش کارز

یک تماس هدف مناسب اعم از تماس تلفنی یا ملاقات چهره به چهره و برنامه‌ریزی‌شده با مشتری باید مبتنی بر شاخص‌های تمرکز بر مشتری، پیش برنده فروش، واقع‌گرایانه و دقیق و روشن باشد. در ادامه با هورموند همراه شوید تا به بررسی تکنیک فروش چهارگانه CARS بپردازیم؛ تمرکز بر مشتری...
سلسله مراتب کامل فرآیند فروش

سلسله مراتب کامل فرآیند فروش

سلسله مراتب کامل فرآیند فروش یک وسیله جهت‌یابی و سیستم بنیادین از سؤال‌ها را برای پیشبرد فروش تهیه می‌کند. این سلسله مراتب فروش مانند یک زنجیره هشت مرحله‌ای مشخص است که باعث می‌شود در مسیر صحیح فروش قرار بگیرید. زمانی که به‌درستی بدانید در کجا قرار دارید و به کجا...
در فروش به بیماری قیمت مبتلا نشوید

در فروش به بیماری قیمت مبتلا نشوید

80 درصد از صاحبان کسب و کار تصور می‌کنند که تنها راه رسیدن به موفقیت در فروش دادن پایین‌ترین قیمت به مشتری می‌باشد. آن‌ها باور کرده‌اند که مشتریان همواره ارزان‌ترین کالا و یا خدمت را برمی‌گزینند. اما این تصور در بسیاری از موارد نادرست می‌باشد، اگر قرار بر انتخاب...