۱۰ ۱۳۹۶ / ۰۷

تفاوت بین خلاقیت و نوآوری چیست؟

Tags: , , , |

هیچ پاسخ قاطع و صریحی به پرسش "تفاوت بین خلاقیت و نوآوری" داده نشده است؛ زیرا از این لحاظ، بین کارشناسان هیچ اتفاق‌نظری وجود ندارد. از این دو اصطلاح، چه به‌عنوان اسم استفاده شود، چه صفت، در اغلب کنفرانس‌ها، سخنرانی‌ها و کتاب‌ها یا مقالات می‌توان به‌جای یکدیگر استفاده کرد. اما وقتی کارشناسان یا دست‌اندرکاران، [...]