۲۴ ۱۳۹۶ / ۱۰

ترکیب رسانه ها در مارکتینگ

Tags: , , , , , |

به گزارش "آژانس کسب و کار هورموند"، دنیای رسانه های سنتی شما غالباً بابت دیده شدن و یا رسانه های چاپی هزینه‌ها می‌کنید. هراندازه تعداد افرادی که می‌خواهید در دسترس شما قرار بگیرند بیشتر شوند به همان اندازه هزینه شما افزایش می‌یابد. کل هزینه‌هایی را که صرف برنامه‌ریزی یک کمپین‌ مارکتینگ سنتی می‌شود در نظر بگیر [...]