۱ ۱۳۹۵ / ۱۲

چالش مانکن داو، این بار وارونه + ویدئو

Tags: , , , , |

برند داو در آخرین کمپین خود در راستای شعار زیبایی واقعی از چالش مانکن داو بهره برده اما با کمی تغییر در آن. بله این بار این چالش خود به چالشی دیگر تبدیل می‌شود. در این کلیپ جالب که توسط آژانس تبلیغاتی اوگیلوی در لندن طراحی شده، تعدادی از خانم‌ها به یک فروشگاه لباس زنانه واردشده و هرکدام به‌نوبه خود مانکن را ب [...]