۲۲ ۱۳۹۶ / ۱۰

معرفی محصول به شکلی فوق‌العاده

Tags: , , , |

به گزارش آژانس کسب و کار هورموند، در معرفی محصول، فروشندگان باید مشتریان بالقوه را طوری متقاعد کنند که آن‌ها به مشتریان بالفعل تبدیل شوند؛ و فقط با معرفی درست محصولات می‌توان به شکلی بسیار موفقیت‌آمیز، مشتریان بالقوه را به مشتریان بالفعل تبدیل کرد. اما چه چیز باعث می‌شود معرفی محصول فوق‌العاده باشد؟ موفقیت. ه [...]