۲۳ ۱۳۹۶ / ۱۰

نحوه افزایش قیمت اصولی محصولات و خدمات

Tags: , , , , |

قیمت‌های بالاتر به معنای حاشیه سود بالاترند، درست است؟ گرچه مردم فقط بر اساس قیمت خرید نمی‌کنند و بالا بردن قیمت می‌تواند مفاهیم دیگری برای کارتان داشته باشد. ازیک‌طرف بالا بردن قیمت‌ها، منابع بیشتری را برایتان فراهم کرده و به شما این امکان را می‌دهد ارزش بیشتری به خدماتتان بیفزاید و از بقیه دوام بیشتری داشته [...]

۴ ۱۳۹۶ / ۰۵

طراحی بسته بندی محصول جدید

Tags: , , , , , |

اگر بیش از نیمی از تصمیمات نهایی مربوط به خرید، در لحظه خرید جایی که مشتری در تعامل با محصول و بسته بندی آن قرار دارد صورت می گیرد. پس بسته محصول می تواند از هر عنصر دیگری در برنامه مارکتینگ مهم تر باشد. در واقع شاید بخواهید توقف کنید و از خود بپرسید که آیا می توانید با صرف نظر از تمام اشکال دیگر ارتباطات مار [...]

۲۰ ۱۳۹۵ / ۱۲

بسته بندی مناسب برای محصول

Tags: , , , , , , |

بسته بندی مناسب علاوه بر محافظت از محتویات و محصول در برابر محیط کارکردهای بیشتری خواهد داشت. بسته بندی مشتری را از محصولات مطلع می کند، در مورد استفاده از محصول راهنمایی می کند، همچنین موجب ارتقای برندهای دیگر در سهام شرکت خواهد شد. اغلب مدیران برند از این جنبه بسته بندی آگاهی مناسبی دارند و استانداردهای لاز [...]