۱۲ ۱۳۹۶ / ۱۰

سرمایه‌گذاری در ساخت برند

Tags: , , , , , |

اگر برندتان را به‌عنوان یک منبع نور تصور کنید، در یک دنیای ایدئال نور برند شما به‌طور روشن و مستقیم بر مشتریان موردنظرتان می‌تابد، به‌گونه‌ای که آن‌ها می‌توانند تمام ارزش ارائه‌شده توسط برندتان را با وضوح زیادی مشاهده کنند؛ اما در بی‌نظمی و آشفتگی مارکت، میان برند شما و مشتریانتان، انتشار نور به‌درستی صورت نم [...]