02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
مدیریت برند و اثرات کشور مبدا

مدیریت برند و اثرات کشور مبدا

با توجه به دانش و اطلاعات محدود بنگاه های کوچک و متوسط در برندسازی و مدیریت برند، بنگاه های کوچک و متوسط باید از نقشی که کشور مبدا در استراتژی های بنگاه های کوچک و متوسط بازی می کند، سود جویند و ارزش ویژه برند خود را بالا ببرند. به عبارت دیگر، ترکیب برند بنگاه کوچک و...
برندسازی در صنعت خدمات مالی

برندسازی در صنعت خدمات مالی

در مورد خدمات، به علت ناملموس بودن که مشخصه خدمات است، برند حتی با اهمیت تر از کالا می باشد. یکی از مشکل آفرین ترین ابعاد مرتبط با برند خدمات این است که مشتریان باید با محصولات خدماتی غیر ملموس سر و کار داشته باشند. ارائه کنندگان خدمات مالی باید درک کنند که برای شرکت...
برند به عنوان دارایی استراتژیک

برند به عنوان دارایی استراتژیک

معمولا برای بسیاری از شرکت ها، برندها توسط بازاریابان و اغلب با کمک مشاوران و آژانس های تبلیغاتی خارج از شرکت مدیریت می شوند، اگرچه در سال های اخیر به نظر می رسد آگاهی و یا شناخت رو به رشدی از نقش استراتژیک برندها در میان مدیران ارشد به وجود آمده است. در همین رابطه...
معیارهای انتخاب نقاط افتراق در جایگاه سازی برند

معیارهای انتخاب نقاط افتراق در جایگاه سازی برند

مهم‌ترین ملاحظات در انتخاب نقاط افتراق در جایگاه سازی برند (نقاط تمایز برند)، این است که مصرف‌کنندگان آن‌ها را مطلوب بدانند و به این باور برسند که شرکت از امکانات متفاوتی برای ارائه برخوردار است. اگر این نکته‌ها به ثمر برسند، نقاط تمایز شرکت می‌توانند به‌عنوان تداعیات...
فلسفه برند

فلسفه برند

متخصصین مارکتینگ برای شناسایی واکنش‌های بیشتری از مصرف‌کنندگان، اغلب یک فلسفه برند تعریف می‌کنند. فلسفه برند عبارتی است که بتواند به کوتاه‌ترین و ساده‌ترین شکل ممکن (سه تا پنج کلمه) «قلب و روح» برند را معرفی کند و جوهره و هویت برند را به بهترین شکل ارائه دهد و...