02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
بازاریابی برای فروش

بازاریابی برای فروش

به جرئت می‌توان بازاریابی (غلط مصطلح در ترجمه Marketing) را علمی جذاب، خلاق و هیجان‌انگیز توصیف نمود. طوفان ذهنی‌ای که درست در نیمه‌شب و وقتی‌که در یک فروشگاه هستید به سراغ شما خواهد آمد، با رشد و توسعه‌ی این ایده‌ها هرلحظه بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شوند، همانند تماشای...
مارکتینگ مفهومی فراتر از بازاریابی و فروش

مارکتینگ مفهومی فراتر از بازاریابی و فروش

آیا ترجمه صحیح واژه مارکتینگ همان بازاریابی است؟ به نظر می‌رسد تعریف مورد تائید انجمن مارکتینگ امریکا برای واژه مارکتینگ چیزی فراتر از تعریف واژه بازاریابی در زبان فارسی می‌باشد. تعریف واژه مارکتینگ بر اساس انجمن مارکتینگ امریکا (AMA) : ” فرآیند برنامه‌ریزی و...
مدل شش سوال (6W) در تبلیغات

مدل شش سوال (6W) در تبلیغات

به موجب مدل مدل شش سوال 6W هر تصمیم گیرنده در مورد تبلیغات باید قبل از هر اقدام عملی برای شش سوال زیر جواب داشته باشد. بدیهی است جواب های درست، منطقی و متعادل از لحاظ زمان و هزینه و شرایط رقابت، فعالیت تبلیغاتی را مثمر ثمر خواهد کرد. مخاطب من کیست؟ (WHO) مخاطب من...