02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
نقش هیجان در ارتباطات مارکتینگ

نقش هیجان در ارتباطات مارکتینگ

یکی از خیال پردازی های رایج یک شرکت اقتصادی و آکادمیک این است که فکر می کنند مردم معقولانه رفتار می کنند. اما تحقیقات همواره نشان داده که رفتار انسانی بیش از آن که منطقی باشد، روانی است و نمی توان انتظار داشت که همیشه قلبشان بر ذهنشان حاکم باشد. حتی در خرید یک شرکت در...