02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
بازاریابی تعاملی

بازاریابی تعاملی

محققان بازاریابی در طی سالها بررسی تجربیات بسیاری در مورد بازاریابی تعاملی و یا بازاریابی محاوره ای (Interactive Marketing) به دست آورده‌اند. تکنولوژی اینترنت و جذابیت‌هایش بسیاری از بازاریابان را به این سمت هدایت کرده است. بسیاری از روش‌های قدیمی بازاریابی...