02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
مفهوم بازاریابی داده محور

مفهوم بازاریابی داده محور

امروزه بازاریابان دیجیتال از داده مشتری به‌عنوان رئیس خود یاد می‌کنند. تصمیم گیری های بازاریابی بدون استفاده از داده امکان‌پذیر نخواهد بود، اما معنای واقعی بازاریابی داده محور (data-driven marketing) چیست؟ با هورموند همراه شوید؛ “مارک فلاهارتی” معاون...