02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
بازی هند با ایران زیر کارت نفت آمریکا و گاز اسرائیل

بازی هند با ایران زیر کارت نفت آمریکا و گاز اسرائیل

حسن روحانی در حالی به هند سفر کرده است که این کشور در ماه‌های گذشته واردات نفت از ایران را کاهش داده و برای تسلیم کردن کشورمان در راستای دریافت امتیازات بیشتر دست به خرید نفت از آمریکا و شرکت در مناقصه میادین نفتی رژیم صهیونیستی زده است. مقامات دو کشور قرار است در...

ورود آمازون به بازار هند

غول خرده‌فروشی آنلاین، آمازون‌، تاییدیه خود برای انبار کردن و خرده‌فروشی مواد غذایی در هند را بدست آورد، و با رقیب هندی خود «فلیپ‌کارت» وارد رقابت سختی شد. آمازون تایید کرد که برنده تاییدیه دولتی هند برای فروش محصولات غذایی در این کشور شده است اما از ارائه جزئیات...