02177946669 | 09109200500 info@hormond.com

مارکتینگ هدفمند برای جذب مشتریان

ما همه با روابط مخاطره‌آمیز آشنا هستیم، وقتی شما سعی می‌کنید همه‌چیز را برای افراد فراهم نمایید، خود را به مخاطره انداخته ولی هیچ آسیبی به کسی وارد نمی‌کنید. زمانی که این امر وارد مارکتینگ هدفمند می‌شود، بسیاری از شرکت‌ها را وارد مسیری خطرناک می‌کند. آن‌ها به‌شدت...
تعداد اعضای خانواده های ایرانی بر اساس آمار

تعداد اعضای خانواده های ایرانی بر اساس آمار

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 نشان می‏ دهد که در مجموع 24 میلیون و 185 هزار و 133 خانوار معمولی و گروهی در کشور وجود دارد. همچنین سهم خانوارهای یک نفره از مجموع خانوارهای کشور 8.46 درصد (2 میلیون و 46 هزار خانوار) ، خانوارهای دو نفره 20.71 درصد (5 میلیون...
مشارکت IBM و Facebook در راستای بازاریابی دیجیتال هدفمند

مشارکت IBM و Facebook در راستای بازاریابی دیجیتال هدفمند

مکانیزم های تبلیغات هدفمند روز به روز پیچیده تر می گردد به نحوی که برند ها به دنبال هر چه شخصی تر ساختن تبلیغات برای تک تک مصرف کنندگان هستند. در 6 می فیس بوک و آی بی ام طی توافق و مشارکتی که کردند کمک کردند تا بازاریابان بتوانند کمپین های تبلیغاتی هدفمند خود را از...