02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
تبلیغ در نقطه‌ فروش POS

تبلیغ در نقطه‌ فروش POS

تبلیغ در نقطه‌ فروش (POS) شامل بروشور، بالون‌های تبلیغاتی یا نمایشگرهایی برای نمایش محتویات یک دیسک تبلیغاتی است که عموماً در فروشگاه‌های خرده ‌فروشی و قسمت پذیرش هتل‌ها و سالن‌های تجاری دیده می‌شود. زمانی که به داخل یک هتل قدم می‌گذارید، معمولاً یک قفسه بزرگ از...
ادغام برنامه روابط عمومی و بازاریابی هتل ها

ادغام برنامه روابط عمومی و بازاریابی هتل ها

خیلی از هتلدارها می‌دانند که چه طور باید خدمات خود را عرضه کنند؛ اما در این میان نقش روابط عمومی در هتلداری و ترکیب آن با برنامه‌های بازاریابی برای یک هتل چگونه است؟ واقعیت این است که بازاریاب‌های بخش هتلداری خیلی سنتی و قدیمی فکر می‌کنند. این بدان معنی است که در نظر...