02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
فرهنگ تریدر جوز و تجربه مشتری

فرهنگ تریدر جوز و تجربه مشتری

مقوله خواربارفروشی بر مبنای درخواست گروهی استوار گشته است. تریدر جوز Trader Joe’s که یکی از برندهای جای گرفته در زمره برندهای فانوس دریایی است، خاطرنشان کرد که خواربارفروشی او به‌عنوان یک برند شناخته‌شده به شمار می‌رود. او با آگاهی و شناخت از مشتریان و تمرکزی...
فروشگاه های زنجیره ای اتکا به بخش خصوصی واگذار شد

فروشگاه های زنجیره ای اتکا به بخش خصوصی واگذار شد

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح «اتکا» به بخش خصوصی واگذار شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 3 خرداد) مجلس و در جریان بررسی لایحه الحاق سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح «اتکا» به فهرست نهادها و مؤسسات...

اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تصاحب بازار مصرف

با قیمت‌شکنی و استقبالی که از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سال‌های اخیر به‌عمل‌آمده است، اتحادیه مربوطه آن شکل گرفت و به نظر می‌رسد که بازار مصرف خرده‌فروشی را به‌ویژه در بخش مواد غذایی در آینده نزدیک در دست گیرد. لزوم ایجاد فروشگاه زنجیره‌ای برای کاهش قیمت تمام‌شده عرضه...