02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
بازاریابی واقعیت مجازی موفق و فناوری اطلاعات

بازاریابی واقعیت مجازی موفق و فناوری اطلاعات

بسیاری از پیشگامان فناوری اطلاعات مدرن شیفته واقعیت مجازی (VR) شده‌­اند اما آن‌ها برای اختصاص سریع منابع سرمایه­‌ای روی این پدیده محتاط هستند. فرصت­های بازاریابی واقعیت مجازی می­‌تواند جدول زمان‌بندی را سرعت بخشد و برای اطمینان از هزینه کردن مدیران فناوری اطلاعات...