02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
توزیع کالای آمازون با پیک پرنده

توزیع کالای آمازون با پیک پرنده

در حال حاضر به نظر می‌رسد سرویس توزیع آمازون با پیک پرنده (Drone) که مدت‌ها انتظار آن می‌رفت اجرایی شود. آمازون یک پتنت جدید ثبت کرده که سفارش مشتریان را با استفاده از چتر نجات برایشان ارسال می‌کند. سرویس ارسال با پیک پرنده‌ای که با چالش‌های فنی، مسائل قانونی و...