02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
مکان‌ یابی غرفه نمایشگاهی موفق

مکان‌ یابی غرفه نمایشگاهی موفق

این مسئله که شرکت چه موقعیتی را باید در داخل یک سالن نمایشگاه اشغال نماید و اینکه تا چه اندازه به مکان‌ یابی غرفه نمایشگاهی اهمیت می دهد تأملات و استدلال‌های زیادی را به خود جلب کرده است. مدیران بازاریابی غالباً خود محلی را در نظر دارند. برخی از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند...