02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
تحریم‌های جدید هم باعث خروج نستله از بازار ایران نخواهد شد

تحریم‌های جدید هم باعث خروج نستله از بازار ایران نخواهد شد

ازسرگیری تحریم‌های آمریکا تأثیر مستقیمی بر فعالیت‌های نستله در ایران ندارد. این شرکت که بزرگ‌ترین شرکت مواد غذایی در جهان است، اعلام کرد ما به‌دقت تحولات سیاسی در رابطه با تحریم‌های ایران را دنبال می‌کنیم. این تحریم‌ها در این مرحله تأثیر مستقیمی بر تجارت ما ندارد. بنا...
انواع استراتژی توسعه برند

انواع استراتژی توسعه برند

اینکه استراتژی توسعه برند مزایای قابل توجهی دارد، کاملا روشن است، اما شکل پیاده سازی آن هم مهم است، قرار است در استراتژی توسعه برند به نوعی، تصویر برند اصلی را هنگامی که مشتری محصول و خدمات جدید را در یک تیزر تبلیغاتی می بیند، به ذهن مشتری متبادر سازیم. شیوه مستقیم...