02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
واردات و تولید هم‌زمان پوشاک ایتالیایی در ایران

واردات و تولید هم‌زمان پوشاک ایتالیایی در ایران

رئیس فدراسیون مد ایتالیا همکاری ایران و ایتالیا را در بخش پوشاک برای هر دو کشور سودمند دانست و تصریح کرد: واردات کالای تمام‌شده ایتالیایی به ایران و تولید و سرمایه‌گذاری از طرف شرکت‌های ایتالیا در ایران دو اتفاق مهم است که باید هم‌زمان انجام شود. کلودیو مارنزی رئیس...