02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
وقتی هر بازاریابی با گوگل کردن آغاز می‌شود

وقتی هر بازاریابی با گوگل کردن آغاز می‌شود

یک عدد یک و صد صفر در جلوی آن، شاید بیانگر بلندپروازی گوگل و تأثیر پویایی بازارها و بازاریابی باشد. موتور جستجوی اینترنتی که ظرف مدت پنج سال، روزانه به یک‌صد میلیون جستجو رسید. تفکر گوگل بسیار ساده است «یک موتور جستجوی کامل». دوست دارد دقیقاً بفهمد منظورتان چیست و...