02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
تبلیغ در نقطه‌ فروش POS

تبلیغ در نقطه‌ فروش POS

تبلیغ در نقطه‌ فروش (POS) شامل بروشور، بالون‌های تبلیغاتی یا نمایشگرهایی برای نمایش محتویات یک دیسک تبلیغاتی است که عموماً در فروشگاه‌های خرده ‌فروشی و قسمت پذیرش هتل‌ها و سالن‌های تجاری دیده می‌شود. زمانی که به داخل یک هتل قدم می‌گذارید، معمولاً یک قفسه بزرگ از...