02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
اشتباه بازاریابی چیپس مزمز

اشتباه بازاریابی چیپس مزمز

یکی از مهم‌ترین مقولات بازاریابی جایگاه برند و محصول در ذهن مشتری است. مزمز در بسته‌بندی چیپس این چنین نوشته است: «مزمز انتخاب کسانی است که از فرهنگ غذایی بالایی برخوردار بوده و به سلامت و کیفیت تغذیه خود اهمیت می‌دهند.» این جمله چند ایراد نگارشی و مفهومی دارد: تعریف...