02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
حیله استخدام بازاریاب با پورسانت عالی!

حیله استخدام بازاریاب با پورسانت عالی!

حرفه تخصصی مارکتینگ که به‌اشتباه در ایران بازاریابی ترجمه‌شده است دست‌مایه افرادی سودجو گردیده که با جایگزینی بازاریاب به‌جای ویزیتور و فروشنده حضوری درصدد جذب افراد جویای کار برآمده اند (و از این عدم آگاهی که شاید منشأ آن نیز از همان واردکنندگان این علم به کشور هستند...
بازاریابی سیاسی به سبک دیوید رید

بازاریابی سیاسی به سبک دیوید رید

طبق این مدل بازاریابی سیاسی، رأی‌دهی را به‌عنوان یک فرآیند خرید تلقی می‌شود. دیوید رید اعتقاد دارد با نگریستن به مشکلات از دیدگاه مشتری، می‌توان به یک رویکرد گسترده‌تر بازاریابی و درنتیجه شناخت بهتری از فرآیند تصمیمات رأی‌دهی دست‌یافت. رویکرد چندمرحله‌ای رید به فرآیند...