02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
تولیدکننده واگن هستیم اما دولت وارد می‌کند!

تولیدکننده واگن هستیم اما دولت وارد می‌کند!

ابوالفضل بهره‌‌دار درباره وضعیت تولید و واردات واگن اظهار کرد: باوجود طرح موضوعاتی همچون خودکفایی و بومی‌سازی ساخت واگن، حمایت از فعالیت تولیدی در این زمینه بسیار ضعیف است. درزمینهٔ ساخت واگن ظرفیت‌های خوبی وجود دارد اما حمایت از تولید داخلی در کشور بسیار ضعیف شده...
بازاریابی مترو تهران

بازاریابی مترو تهران

بازاریابی مترو ماکتی از اقتصاد آزاد واقعی در واگن های مترو تهران هورموند مارکتینگ؛ اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد یکی از انواع سیستم های اقتصادی است که درباره مزایا و معایب و نقاط ضعف و قوت آن در برابر مکانیسم هایی چون اقتصاد بسته یا اقتصاد دولتی بسیار گفته و نوشته شده...