۴ ۱۳۹۵ / ۰۷

تبلیغات سیاسی تلویزیونی

Tags: , , , , , , , , , |

توسعه سریع تلویزیون قابلیت‌های جدیدی برای اثرگذاری بر ترجیحات سیاسی شهروندان ایجاد نموده است. از زمانی که اولین تبلیغات سیاسی توسط دوایت آیزنهاور در انتخابات ریاست جمهوری به‌کاربرده شد، این نوع خاص از ابزار ارتباطی رأی‌دهی تبدیل به عنصر اساسی تمامی استراتژی‌های ترویجی سیاسی شد. این نوع تبلیغات، بر تکرار مداوم [...]

۲۵ ۱۳۹۵ / ۰۴

بازاریابی سیاسی به سبک دیوید رید

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

طبق این مدل بازاریابی سیاسی، رأی‌دهی را به‌عنوان یک فرآیند خرید تلقی می‌شود. دیوید رید اعتقاد دارد با نگریستن به مشکلات از دیدگاه مشتری، می‌توان به یک رویکرد گسترده‌تر بازاریابی و درنتیجه شناخت بهتری از فرآیند تصمیمات رأی‌دهی دست‌یافت. رویکرد چندمرحله‌ای رید به فرآیند تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان، دریچه‌ای به فرآین [...]

۲۵ ۱۳۹۴ / ۰۹

بازاریابی سیاسی موفق

Tags: , , , , , , |

بیش از آن‌چه فکر می‌کنیم رأی دادن افراد در انتخابات به آن سیاستی بستگی دارد که کاندیدا قبل از انتخابات پیاده‌سازی نموده‌است. آراء افراد به شدت تحت تأثیر کمپین‌های بازاریابی هدفمند (مارکتینگ) شکل می‌گیرد. از صحبت‌های شفاهی گرفته تا ایمیل‌های مستقیم، تکنیک‌های فراوانی از سوی یک حذب یا گروه سیاسی استفاده می‌شود [...]