02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
کارنسی‌وار؛ مؤثرترین مدل جنگ

کارنسی‌وار؛ مؤثرترین مدل جنگ

علی نخعی‌زاده، کارشناس اقتصاد استراتژیک، ابعادی از کارنسی‌وار یا جنگ ارزی آمریکا را به‌عنوان مؤثرترین جنگ‌ها علیه ایران تبیین کرد. به گزارش تسنیم، وی با ابراز اینکه “بحث جنگ ارزی (کارنسی‌وار) در کشور ما و حتی در سطح دنیا بحث تازه‌ای است “، خاطرنشان کرد: در...