02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
افزایش فالوئرها در شبکه های اجتماعی

افزایش فالوئرها در شبکه های اجتماعی

شما اشتباه بعضی فروشندگان را نکنید که انتظار دارند خریداران با دست‌های پر از پول وارد دفترشان شوند، پول‌هایشان را به آن‌ها دهند تا جنسشان را بخرند. برای چه از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنید؟ اگر می‌خواهید پدر و مادرتان در جریان حال‌وروز شما قرار بگیرند، شاید بهتر...