۲۳ ۱۳۹۶ / ۱۰

نحوه افزایش قیمت اصولی محصولات و خدمات

Tags: , , , , |

قیمت‌های بالاتر به معنای حاشیه سود بالاترند، درست است؟ گرچه مردم فقط بر اساس قیمت خرید نمی‌کنند و بالا بردن قیمت می‌تواند مفاهیم دیگری برای کارتان داشته باشد. ازیک‌طرف بالا بردن قیمت‌ها، منابع بیشتری را برایتان فراهم کرده و به شما این امکان را می‌دهد ارزش بیشتری به خدماتتان بیفزاید و از بقیه دوام بیشتری داشته [...]