۲۹ ۱۳۹۵ / ۰۴

مدل بازاریابی سیاسی مدرن

Tags: , , , , , , , , , , , , , |

فیل هریس (Phil Harris) معتقد است تغییراتی که دموکراسی مدرن در توسعه تکنولوژی های مدرن و مشارکت سیاسی شهروندان ایجاد کرده است، اثر قابل‌توجهی بر جنبه‌های علمی و نظری بازاریابی سیاسی داشته و مهم‌تر از آن، این نوسازی موجب تبدیل "درگیری و مشارکت مستقیم در مبارزه انتخاباتی" به "نظارت و تماشای این مبارزات" شده است. [...]

۲۶ ۱۳۹۵ / ۰۴

چالش‌های بازاریابی سیاسی

Tags: , , , , , , , , , , |

سیاستمداران به فروش امید در مردم مشغول‌اند، امید برای متقاعدسازی افراد. یک سیاستمدار یا یک حزب سیاسی، مدیریت موفق امنیت ملی، ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی را برای حوزه انتخابیه خود تضمین می‌کند. از این نظر، بزرگ‌ترین چالش برای بازاریابی سیاسی ایجاد ارتباط بین علم و عمل هست. برقراری ارتباط بین سخنان، اقدامات و دی [...]