۱۳ ۱۳۹۶ / ۰۸

روابط عمومی بد

Tags: , , |

گاهی بیان می‌شود هیچ چیز مثل تبلیغات بد نیست اما این گفته حقیقت ندارد. روزنامه نگارانی مثل «مکس کلیفورد» بخش زیادی از درآمدشان ناشی از نگرانی جشن های بزرگ برای حفظ داستآن‌های اشتباه درمورد مطبوعات است. در گذشته نه چندان دور، «تایگرز وودز» مشهورترین ورزشکار جهان بعد از اینکه زندگی خصوصی اش فاش شد از چرخه گلف ب [...]

۲۳ ۱۳۹۶ / ۰۶

نگارش مطالب روابط عمومی

Tags: , , , , , |

اگرچه روابط عمومی (public relations) امری جدای از تبلیغات است، اما این دو در دل یکدیگر قرار دارند و اغلب از نویسندگان تبلیغات خواسته می‌شود که اطلاعیه‌های مطبوعاتی و یا سایر مطالب روابط عمومی را نیز بنویسند. برای نویسنده‌ای که در نگارش متن‌های مؤثر و متقاعدکننده آموزش‌دیده است، نوشتن متن لطیف برای کار روابط ع [...]

۳۰ ۱۳۹۶ / ۰۱

روابط عمومی مارکتینگ

Tags: , |

بسیاری از شرکت ها جهت حمایت از تبلیغ محصول یا شرکت و ایجاد وجهه بیش از پیش رو به سوی روابط عمومی مارکتینگ می آورند. همانند روابط عمومی مالی و روابط عمومی اجتماعی، روابط عمومی مارکتینگ به حوزه خاصی به نام مارکتینگ، خدمت رسانی می کند. چنانچه قدرت تبلیغات انبوه رو به ضعف می گذارد، مدیران مارکتینگ جهت ایجاد آگاهی [...]

۴ ۱۳۹۵ / ۰۴

آژانس های روابط عمومی

Tags: , , , , , , , |

آژانس های روابط عمومی آژانس های روابط عمومی، متخصصانی هستند که برای دستیابی به فضایی در رسانه ها می‌توانید به آن‌ها مراجعه نمایید. امروزه انتشار اعلان‌های مطبوعاتی یا درخواست تلفنی از یک نویسنده محلی، دو کاری هستند که هرکسی می‌تواند انجام دهد اما بسیاری از شرکت‌ها برای انجام این امور از متخصصان روابط عمومی اس [...]