۲۵ ۱۳۹۶ / ۰۹

منظور از بیانیه رسالت شرکت چیست؟

Tags: , , , , |

به‌منظور تعیین بیانیه رسالت شرکت باید به پرسش‌های قدیمی پیتر دراکر رجوع کنید: فعالیت تجاری ما چیست؟ مشتری کیست؟ ازنظر مشتری چه چیز دارای ارزش است؟ فعالیت تجاری ما چه خواهد بود؟ فعالیت تجاری ما چه باید باشد؟ این پرسش‌های در ظاهر ساده در زمره سخت‌ترین پرسش‌هایی هستند که شرکت باید به آن‌ها پاسخ می‌دهند. به گزارش [...]

۵ ۱۳۹۶ / ۰۴

تفاوت برنامه کسب و کار و برنامه مارکتینگ

Tags: , , , , , , |

برنامه کسب و کار و برنامه مارکتینگ، هر دو از جنبه های اساسی کسب و کارهای موفق هستند. این برنامه ها نه تنها در سازمان دهی فعالیت ها به کسب و کارها کمک می کنند، بلکه در ارزیابی موفقیت یا شکست آن ها نیز کمک کننده هستند. ازآنجایی که حوزه های کسب و کار بر اساس تقاضای مشتری و فضای اقتصادی دستخوش تغییر می شوند، برنا [...]

۵ ۱۳۹۶ / ۰۲

هفت ویژگی تحقیق مارکتینگ موثر

Tags: , , , , , , , |

علی رغم رشد سریع تحقیق در مارکتینگ، بسیاری از شرکت ها همچنان نمی توانند به اندازه کافی و یا به درستی از آن بهره ببرند. ممکن است آنها اشراف صحیحی نسبت به تمام توانایی های تحقیق مارکتینگ موثر نباشند و ممکن است تعریف و اطلاعات درستی از مسائلی که پژوهشگر با آنها کار می کند در اختیارش قرار ندهند. علاوه بر این ها م [...]

۲۹ ۱۳۹۵ / ۰۹

تفاوت طرح کسب و کار و طرح بازاریابی

Tags: , , , , , , |

طرح کسب و کار و طرح بازاریابی، هر دو از جنبه‌های اساسی کسب و کارهای موفق هستند. این برنامه‌ها نه‌تنها در سازمان‌دهی فعالیت‌ها به کسب و کارها کمک می‌کنند، بلکه در ارزیابی موفقیت یا شکست آن‌ها نیز کمک‌کننده هستند. ازآنجایی‌که حوزه‌های کسب و کار بر اساس تقاضای مشتری و فضای اقتصادی دستخوش تغییر می‌شوند، طرح کسب و [...]

۸ ۱۳۹۵ / ۰۷

 طرح کسب و کار یک‌ صفحه‌ای

Tags: , , , , |

طرح کسب و کار یک صفحه ای (one page Business plan) ماکتی از فعالیت‌های تجاری شماست و چارچوب کارتان را مشخص می‌کند. دورنمای جایی را که می‌خواهید به آن برسید ترسیم می‌کند مثل یک نقشه نشان می‌دهد از کجا بروید بهتر است. اولین فایده طرح کسب و کار یک صفحه ای این است که یک موضوع پیچیده را آسان می‌کند چون یک صفحه است. [...]

۱۳ ۱۳۹۴ / ۰۶

تهیه برنامه کسب و کار

Tags: , , , , , , |

برنامه ریزی برای شروع یا رشد یک کسب و کار ضروری است. منبع اصلی برنامه ریزی برای یک شرکت، برنامه کسب و کار آن شرکت است. برنامه کسب و کار سندی است که جزییات استراتژی مد نظر صاحبان